شنت السيراميك معزول Ø 50 أفقي عمودي المخرج

Code : ARK 702-İZ                                  

33-40-50-60 cm

Shower drain / plastic body / stainless grid and frame / ceramic compatible / 
insulated / Dry odor trap / Ø 50 vertical - horizontal outlet